Complit Zinc Metalate Foliar Fertilizer (Tillermate Enterprise)_1 liter plastic bottle

400.00

Sold By : GoEdenPH Category: Tag:

Organic
Micronutrient for Increase in Food Production

COMPLIT ZINC
METAATE AND ZINC METALATE are registered TRADEMARKS

ORIHINAL

Ang Zinc
na may Hataw-Power

Ito and
abono na magbibigay lumas sa pamumuha ng palay.

PAUNAWA:

-       
Huwag ihalo sa anumang liquid fertilizers.

-       
Huwag ihalo sa anumang pamatay-damo.

Ang “COMPLIT”
ZINC METALATE
ay para sa namumula at ayaw bumulas na palayan, bagamat
sapat at wasto ang pag-aabono at wala namang naninirang peste o insekto.

Mainam
ang “COMPLIT” ZINC METALATE sa pag-pabulas palay hanggang sa papintug
ng butil ng palay.

UGNAY SA
PRODUKTO:

-       
Ang “COMPLIT” ZINC METALATE ay
maaaring ihalo sa karamihan na pamatay-kulisap.

-       
Para sa lipat-tanim, maaaring gamitin mula sa
21-70 araw matapos itanim.

-       
Kung sabog-tanim naman, mag-ispre 30-70 diyas
matapos magsabog ng tanim.

-       
Mainam din kung magpabaon sa punlaan pa
lamang limang araw bago ito bunotin.

-       
Ang pag-gamit ng “COMPLIT” ZINC METALATE bilang
pataba ay nagbibigay ng katipiran sa pag-gamit ng ibang abono. Isang sakong
pataba ang kapalit.

-       
Ang pinakamainam na oras sap ag-ispre ay 9:00
ng umaga o 4:00 ng hapon.

-       
Ugaliin na pino ang labas sa pito ng isprayer
(pinakamainap kung malausok na lamang ang labas nito).

-       
Ang pag-iispre ay itugma sa magandang
panahon.

PARAAN NG
PAG-GAMIT (sa palayan):

-       
Isang bote ng “COMPLIT” ZINC METALATE bawat
ektarya. (hanggang dalawang bote kung kinakailangan)

-       
Magtimpla g 10 kutsara (100 ml) sa isang
punong ispreyer (16 liters).

-       
Mag-ubos ng 10 punong ispreyer bawat ektarya.
(Pino o malausok lamang ang pag-ispre)

Manufactured
by:

TILLERMATE

Fortune,
Marikina City, MM

Tel. No.:
941-53-53

FAX: 941-53-05

FPA
Registration No.: 1-4LP-032, Batch No.: 21ZM240

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Complit Zinc Metalate Foliar Fertilizer (Tillermate Enterprise)_1 liter plastic bottle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0