Complit Zinc Foliar Metalate Fertilizer (Tillermate Enterprise)_500 ml plastic bottle

250.00

Sold By : GoEdenPH Category: Tag:

Organic
Micronutrient for Increase in Food Production

Ang “COMPLIT”
ZINC METALATE
ay para sa namumula at ayaw bumulas na palayan, bagamat
sapat at wasto ang pag-aabono at wala namang naninirang peste o insekto.

Guaranteed
Analysis:

1.48%
Zinc M Plus Synergen

PALATANDAAN
SA PAMUMULA NG PALAY DULOT NG ZINC DEFICIENCY:

1.    
Para bang na tungro?

2.    
Nagmula ba ang pamumula o kalawang sa lumang
dahon?

3.    
Nagmula ba ang pamumula o kalawang sa matubig
na lugar?

4.    
Pula o kalawang din ang ugat?

5.    
Pulo-pulo ba ang pamumula ng palay?

6.    
Kahit nalagyan na ng urea o sulfate ayaw pa
rin ba bumawi at bansot pa rin?

Payo: Kung
tugma o may tamang sagot sa mga katanungan, dapat gamitin ang ZINC METALATE:

ü 
Pangkondisyon ng tanim

ü 
Pangpasigla ng pamumunga

ü 
Pangpakapit ng bulaklak o bunga

ü 
Pangpa resistesya sa sakit ng tanim

DIRECTIONS FOR
USE: 

“COMPLIT” ZING METALATE is a micronutrient
specially formulated to treat 2inc deficiency rice crop and vegetable crops.
Treatment is done through foliar spray.

An application rate of one bottle per hectare
will suffice. On severe case, second application is required.

Application on transplanted rice
crops is done 30-60 days after direct seeding.

Application seedbed area is
recommended (5 days before seed pulling).

Rate of application is 6-8 tbsp
per 16-liter water.

Set nozzle of sprayer to give a
fine mist when spraying.

Apply ZINC METALATE on good weather
condition.

REMINDER:

To get an optimum result from the
product, read instruction carefully.

DISPOSAL:

Tear the label and break empty
plastic container to avoid fake refilling. Formulations is classified as
non-flammable and does not ignite spontaneously.

PARAAN NG
PAGGAMIT:

A.   
Punlaan: Maaaring pabaunan ang punla 5 araw
bago bunutin.

B.   
Lipat-Tanim: 21-50 araw pagkatapos magtanim.

C.   
Sabog-Tanim: 30-50 araw pagkatapos magsabog.

TANIM

PANAHON
NG PAGGAMIT

KUTSARA/16L
TUBIG

Palay

Punla –
limang araw (5) bago bunutin

Lipat-tanim
(21-50 DAT)

Sabog
tanim (30-60 DAS)

0

9-10

6-10

Sibuyas

Punla
(10-20 DAS)

Lipat
Tanim (15-35 DAT)

6-8

6-8

Mangga

Pabaon
(25-20 DAFI)

Fruit
Development (45-50 DAFI)

3drums/ft

3drums/ft

Calamasi

7-14
araw bago mamulaklak

6-8

Corn

25-40
araw pagkatapos magtanim

16-20

Tomato

7-14
araw bago mamulaklak

6-8

*DAT – days
after transplanting

*DAS – days
after seeding

*DAFI – days
after flower induction

PAALALA:

ü 
Ugaliin na pino o malahamog sa pag-ispre.

ü 
Huwag ihalo sa pamatau damo.

ü 
Maaaring ihalo sa pamatau-kulisap.

DIRECTIONS FOR
USE: 

“COMPLIT” ZING METALATE is a micronutrient
specially formulated to treat 2inc deficiency rice crop and vegetable crops.
Treatment is done through foliar spray.

An application rate of one bottle per hectare
will suffice. On severe case, second application is required.

It is compatible with most insecticides and
fungicide.

Application on transplanted rice
crops is done 21-70 days after transplanting.

For direct-seeded ricecrops,
application is done 30-70 days after direct seeding.

Application seedbed area is
recommended (5 days before seed pulling).

Application at 09:00-10:00 a.m.
is best.

Set nozzle of sprayer to give a
fine mist when spraying.

Apply ZINC METALATE on good
weather condition.

REMINDER:

To get an optimum result from the
product, read instruction carefully.

DISPOSAL:

Tear the label and break empty plastic
container to avoid fake refilling. Formulations is classified as
non-flammable and does not ignite spontaneously.

Manufactured
by:

TILLERMATE

Marikina
City, MM

Tel. No.:
(02) 541-6383

Telefax
No.: (02) 841-5365

FPA
Registration No.: 1-4LP-032, Batch No.: 20ZM238

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Complit Zinc Foliar Metalate Fertilizer (Tillermate Enterprise)_500 ml plastic bottle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0