Complit Zinc Metalate Foliar Fertilizer (Tillermate Enterprise) 1 liter plastic bottle

400.00

Sold By : GoEden Category: Tags: , ,

Organic Micronutrient for Increase in Food Production

COMPLIT ZINC METAATE AND ZINC METALATE are registered TRADEMARKS

ORIHINAL

Ang Zinc na may Hataw-Power

Ito and abono na magbibigay lumas sa pamumuha ng palay.

PAUNAWA:

- Huwag ihalo sa anumang liquid fertilizers.

- Huwag ihalo sa anumang pamatay-damo.

Ang “COMPLIT” ZINC METALATE ay para sa namumula at ayaw bumulas na palayan, bagamat sapat at wasto ang pag-aabono at wala namang naninirang peste o insekto.

Mainam ang “COMPLIT” ZINC METALATE sa pag-pabulas palay hanggang sa papintug ng butil ng palay.

UGNAY SA PRODUKTO:

- Ang “COMPLIT” ZINC METALATE ay maaaring ihalo sa karamihan na pamatay-kulisap.

- Para sa lipat-tanim, maaaring gamitin mula sa 21-70 araw matapos itanim.

- Kung sabog-tanim naman, mag-ispre 30-70 diyas matapos magsabog ng tanim.

- Mainam din kung magpabaon sa punlaan pa lamang limang araw bago ito bunotin.

- Ang pag-gamit ng “COMPLIT” ZINC METALATE bilang pataba ay nagbibigay ng katipiran sa pag-gamit ng ibang abono. Isang sakong pataba ang kapalit.

- Ang pinakamainam na oras sap ag-ispre ay 9:00 ng umaga o 4:00 ng hapon.

- Ugaliin na pino ang labas sa pito ng isprayer (pinakamainap kung malausok na lamang ang labas nito).

- Ang pag-iispre ay itugma sa magandang panahon.

PARAAN NG PAG-GAMIT (sa palayan):

- Isang bote ng “COMPLIT” ZINC METALATE bawat ektarya. (hanggang dalawang bote kung kinakailangan)

- Magtimpla g 10 kutsara (100 ml) sa isang punong ispreyer (16 liters).

- Mag-ubos ng 10 punong ispreyer bawat ektarya. (Pino o malausok lamang ang pag-ispre)

Manufactured by:

TILLERMATE

Fortune, Marikina City, MM

Tel. No.: 941-53-53

FAX: 941-53-05

FPA Registration No.: 1-4LP-032, Batch No.: 21ZM240

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Complit Zinc Metalate Foliar Fertilizer (Tillermate Enterprise) 1 liter plastic bottle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0