Complit Zinc Foliar Metalate Fertilizer (Tillermate Enterprise) 500 ml plastic bottle

250.00

Sold By : GoEden Category: Tags: , ,

Organic Micronutrient for Increase in Food Production

Ang “COMPLIT” ZINC METALATE ay para sa namumula at ayaw bumulas na palayan, bagamat sapat at wasto ang pag-aabono at wala namang naninirang peste o insekto.

Guaranteed Analysis:

1.48% Zinc M Plus Synergen

PALATANDAAN SA PAMUMULA NG PALAY DULOT NG ZINC DEFICIENCY:

1. Para bang na tungro?

2. Nagmula ba ang pamumula o kalawang sa lumang dahon?

3. Nagmula ba ang pamumula o kalawang sa matubig na lugar?

4. Pula o kalawang din ang ugat?

5. Pulo-pulo ba ang pamumula ng palay?

6. Kahit nalagyan na ng urea o sulfate ayaw pa rin ba bumawi at bansot pa rin?

Payo: Kung tugma o may tamang sagot sa mga katanungan, dapat gamitin ang ZINC METALATE:

ü Pangkondisyon ng tanim

ü Pangpasigla ng pamumunga

ü Pangpakapit ng bulaklak o bunga

ü Pangpa resistesya sa sakit ng tanim

DIRECTIONS FOR USE: 

“COMPLIT” ZING METALATE is a micronutrient specially formulated to treat 2inc deficiency rice crop and vegetable crops. Treatment is done through foliar spray.

An application rate of one bottle per hectare will suffice. On severe case, second application is required.

Application on transplanted rice crops is done 30-60 days after direct seeding.

Application seedbed area is recommended (5 days before seed pulling).

Rate of application is 6-8 tbsp per 16-liter water.

Set nozzle of sprayer to give a fine mist when spraying.

Apply ZINC METALATE on good weather condition.

REMINDER:

To get an optimum result from the product, read instruction carefully.

DISPOSAL:

Tear the label and break empty plastic container to avoid fake refilling. Formulations is classified as non-flammable and does not ignite spontaneously.

PARAAN NG PAGGAMIT:

A. Punlaan: Maaaring pabaunan ang punla 5 araw bago bunutin.

B. Lipat-Tanim: 21-50 araw pagkatapos magtanim.

C. Sabog-Tanim: 30-50 araw pagkatapos magsabog.

TANIM

PANAHON NG PAGGAMIT

KUTSARA/16L TUBIG

Palay

Punla – limang araw (5) bago bunutin

Lipat-tanim (21-50 DAT)

Sabog tanim (30-60 DAS)

0

9-10

6-10

Sibuyas

Punla (10-20 DAS)

Lipat Tanim (15-35 DAT)

6-8

6-8

Mangga

Pabaon (25-20 DAFI)

Fruit Development (45-50 DAFI)

3drums/ft

3drums/ft

Calamasi

7-14 araw bago mamulaklak

6-8

Corn

25-40 araw pagkatapos magtanim

16-20

Tomato

7-14 araw bago mamulaklak

6-8

*DAT – days after transplanting

*DAS – days after seeding

*DAFI – days after flower induction

PAALALA:

ü Ugaliin na pino o malahamog sa pag-ispre.

ü Huwag ihalo sa pamatau damo.

ü Maaaring ihalo sa pamatau-kulisap.

DIRECTIONS FOR USE: 

“COMPLIT” ZING METALATE is a micronutrient specially formulated to treat 2inc deficiency rice crop and vegetable crops. Treatment is done through foliar spray.

An application rate of one bottle per hectare will suffice. On severe case, second application is required.

It is compatible with most insecticides and fungicide.

Application on transplanted rice crops is done 21-70 days after transplanting.

For direct-seeded ricecrops, application is done 30-70 days after direct seeding.

Application seedbed area is recommended (5 days before seed pulling).

Application at 09:00-10:00 a.m. is best.

Set nozzle of sprayer to give a fine mist when spraying.

Apply ZINC METALATE on good weather condition.

REMINDER:

To get an optimum result from the product, read instruction carefully.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Complit Zinc Foliar Metalate Fertilizer (Tillermate Enterprise) 500 ml plastic bottle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0