BIO 480 PLUS 4L

1,425.00

PREORDER
Benta Ni : GoEden Category:

Bio480 Plus
Broad Spectrum Herbicide
Ang Glyphosate na Maaasahan!

May taglay na 480 ml na Active Ingredient at 15%
na mabisang surfactant!

Maasahan sa bisa ng pagsugpo ng pesteng damo!
Maasahan pagpapanatiling malinis ang taniman!
Maasahan sa pagbubukas ng bagong taniman!
Maasahan sa pagtatanim kahit walang araro!
Maasahan sa masaganang ani!
Maasahan sa kasiyahan!